Autoškola pro žáky ISŠA - CDV-BRNO

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Autoškola pro žáky ISŠA

Autoškola


Druhy poskytované výuky a výcviku
Autoškola ISŠA poskytuje žákům školy přípravu k získání řidičského oprávnění:

  • sk. B+C nebo B+C1 pro obory:

         Mechanik opravář motorových vozidel
         Autotronik
         Dopravní prostředky

  • sk. B pro obory:

         Karosář
         Autolakýrník
         Provoz a ekonomika dopravy

  • sk. A2+B pro obory:

         Mechanik opravář jednostopých vozidel

Přihlášení do autoškoly
Potřebné formuláře najdete vpravo - Dokumenty ke stažení. Jedná se o:

  • Žádost o přijetí do výuky a výcviku

  • Posudek o zdravotní způsobilosti


Oba řádně vyplněné, podepsané a potvrzené formuláře předejte v kanceláři autoškoly.
Formuláře nebudou přijaty, pokud:

  • žádost o přijetí do výuky a výcviku nebude správně vyplněna, podepsána nebo oboustranně vytištěna

  • posudek o zdravotní způsobilosti nebude správně vyplněn nebo potvrzen od praktického lékaře

  • budou jakkoliv poškozené (zašpiněné, roztržené, pomačkané)

Pro přihlášení do autoškoly není potřeba fotografie.
Podáním žádosti o přijetí k výuce a výcviku ž
adatel (příp. jeho zákonný zástupce) potvrzuje souhlas s podmínkami účasti v Autoškole ISŠA uvedenými na těchto stránkách.

Termín pro podání přihlášek do autoškoly
Lhůtu pro podání žádosti sdělí žákům vedoucí autoškoly na začátku školního roku.
Z důvodu dodržení zákonem stanovené učební osnovy není možné přijímat žádosti po uplynutí stanovené lhůty.

Průběh výuky a výcviku
Teoretická výuka probíhá v rámci předmětu ŘMV
pro učební obory ve 2. ročníku a pro studijní obory ve 3. ročníku.
Do výcviku v řízení vozidla jsou žáci zařazováni postupně od 2. pololetí v tom ročníku, ve kterém mají zařazen předmět ŘMV. Závěrečné zkoušky se realizují v 1. pololetí ročníku následujícího.
Výuka a výcvik v autoškole
může trvat pouze po dobu studia na ISŠA.

Plánování jízd
1. Zahájení výcviku v řízení vozidla doporučuje vyučující ŘMV (předpokladem je splnění elektronického testu z předpisů o provozu na pozemních komunikacích, souvisejících předpisů, zásad bezpečné jízdy a zdravotnické přípravy nejméně na 45 bodů).
2. Žák si v kanceláři autoškoly vyzvedne Průkaz žadatele o řidičské oprávnění, sdělí svoji e-mailovou adresu a je mu naplánována první jízda s vozidlem na cvičné ploše.
3. Na e-mailovou adresu jsou žákovi zaslány přihlašovací údaje do plánovací aplikace, jejímž prostřednictvím si objednává jednotlivé jízdy.
4. Plánování jízd s nákladním automobilem (sk. C nebo C1) je žákovi uvolněno na základě doporučení učitele výcviku v řízení vozidla sk. B (předpokladem je bezproblémové ovládání osobního automobilu a správná aplikace pravidel silničního provozu). Toto doporučení se předpokládá mezi pátou a desátou jízdou sk. B.
5. Na jeden den je možno naplánovat max. 1 jízdu (tj. 2 vyučovací hodiny).
6. V každém týdnu je možné naplánovat max. 1 jízdu v době výuky nebo praxe (nezapočítaná absence), další jízdy je nutné plánovat ve volném čase.
7. Jízdy jsou realizovány v těchto časových intervalech:

   dopoledne 6:30 - 8:00             odpoledne 13:00 - 14:30
                   8:00 - 9:30          
                  14:30 - 16:00
                   9:30 - 11:00            
              16:00 - 17:30
                  11:00 - 12:30           
              17:30 - 19:00

8. Pokud žák objednává jízdu a chce být vyzvednut během praxe v servisu, napíše název a adresu servisu do poznámky. Jízdu ze servisu lze objednat pouze v 8.00 a 9.30. V 16.00 a 17.30 lze zahájit jízdu z parkoviště u internátu Čichnova.
9. Před naplánováním posledních dvou jízd se žák dostaví do kanceláře autoškoly a dohodne se na termínu závěrečné zkoušky. Na základě tohoto termínu jsou žákovi pracovníkem autoškoly doplánovány zbývající jízdy tak, aby mezi poslední jízdou a zkouškou byly nejméně 2 pracovní dny.


Rušení naplánovaných jízd
Naplánovanou jízdu je možné zrušit prostřednictvím plánovací aplikace. Pokud je jízda zrušena méně než 24 hodin před začátkem jízdy a jiný žák si tuto jízdu neobjedná (jízda zůstane neobsazená), je žák povinen uhradit poplatek za pozdní zrušení jízdy (prostoj) dle sazebníku poplatků. Stejný poplatek žák hradí, pokud se na naplánovanou jízdu nedostaví.
Platbu za prostoj lze zrušit pouze po předložení potvrzení o akutním lékařském vyšetření (nikoliv omluvenkou od rodičů).

Přerušení praktického výcviku (tzv. blokace)
Účast na praktickém výcviku se p
řeruší na dobu 2 měsíců, pokud:

  • je žák v kterémkoliv předmětu (příp. v modulu praxe) klasifikován známkou 5 nebo neklasifikován

  • je žákovi udělena důtka ředitele školy nebo bylo rozhodnuto o podmínečném vyloučení ze školy


Převod do jiné autoškoly
Na základě žádosti žáka vedoucí autoškoly žákovi vystaví potvrzení o absolvování části výuky a výcviku, na základě kterého lze pokračovat ve výuce a výcviku v jiné autoškole.
Převod do komerční autoškoly není možný u sdružených výcviků B+C nebo B+C1.

Dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí do výuky a výcviku


Posudek o zdravotní způsobilosti


___________________________

Vzor vyplnění žádosti


___________________________

Soubor otázek ke zkoušce
OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA


K výuce v naší autoškole používáme a doporučujeme výukový set autora Zdeňka Schrötera


AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!Originálně zpracovaná, kreativní učebnice přináší pečlivý výběr zejména té látky, která je nutná pro úspěšné složení všech částí závěrečné zkoušky.
Výukový CD ROM obsahující stovky názorných obrázků, animace a videa používáme při výuce na učebně. Tentýž CD ROM pak poslouží i Vám, žákům, při samostudiu. Především interaktivní forma Vás vtáhne do hry. Můžete volit různé varianty, můžete o dané problematice s počítačem komunikovat, můžete si hrát. Učení se stává zábavnějším.


Soubory zkušebních
otázek a cvičné testy 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky