Pravidlo pravé ruky: základní pravidla pro bezpečnou jízdu

V dnešním článku se budeme zabývat jedním z nejdůležitějších pravidel silničního provozu, a to je pravidlo pravé ruky. Toto pravidlo má zásadní význam pro bezpečnou a plynulou jízdu na silnicích. Seznámíme vás s tím, co pravidlo pravé ruky znamená, jak se uplatňuje na křižovatkách a jaká jsou s ním spojená pravidla.

Co Je Pravidlo Pravé Ruky?

Pravidlo pravé ruky je základním pravidlem silničního provozu, které určuje, jak se má chovat řidič na křižovatkách a při jízdě po silnicích. Jedná se o pravidlo, které určuje přednost v jízdě a stanovuje, že vozidlo, které přijíždí zprava, má přednost před vozidlem přijíždějícím zleva.

Přednost z prava

Jedním z klíčových aspektů pravidla pravé ruky je přednost z prava. To znamená, že pokud se nacházíte na křižovatce a přijíždíte zleva, musíte nechat projíždět vozidla přijíždějící zprava, i když máte zelenou nebo jiný přednostní znak. Přednost z prava má vždy přednost.

Přednost na křižovatce

Na křižovatkách je pravidlo pravé ruky obzvláště důležité. Pokud se setkáte s jiným vozidlem na křižovatce a nemáte jiný signál nebo značku, která by určila, kdo má přednost, platí pravidlo pravé ruky. To znamená, že vozidlo přijíždějící zprava má přednost.

Křižovatky pravidla

Na křižovatkách existuje několik důležitých pravidel spojených s pravidlem pravé ruky:

  • Na křižovatkách bez semaforů nebo značek platí pravidlo pravé ruky.
  • Pokud se na křižovatce setkají vozidla z různých směrů a žádné nemá zvláštní přednost, platí pravidlo pravé ruky.
  • Pokud se na křižovatce setkají vozidla současně, mějte na paměti, že vozidlo přijíždějící zprava má přednost.

Přednost v jízdě

Pravidlo pravé ruky také platí při běžné jízdě po silnicích mimo křižovatky. Pokud se dostanete do situace, kdy se setkáte s jiným vozidlem na úzké silnici nebo při předjíždění, vozidlo přijíždějící zprava má opět přednost.

Faqs o pravidlu pravé ruky

1. Co se stane, pokud neuposlechnu pravidlo pravé ruky na křižovatce?

Pokud nedodržíte pravidlo pravé ruky na křižovatce, může dojít k dopravní nehodě. Porušení tohoto pravidla může mít vážné následky.

2. Platí pravidlo pravé ruky vždy a všude?

Pravidlo pravé ruky platí většinou na silnicích bez semaforů a přednostních značek. Výjimkou jsou situace, kdy je přednost explicitně regulována dopravními značkami nebo světelnými signály.

3. Jak poznám, že mám přednost na křižovatce?

Máte-li na křižovatce přednost, bude to označeno dopravními značkami nebo světelnými signály. V opačném případě platí pravidlo pravé ruky.

Viz také:

Nodic

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Nodic

Napsat komentář