Povinná výbava vozidla v české republice

V dnešním článku se podíváme na povinnou výbavu vozidla v České republice. Každý řidič by měl být seznámen s tím, jaká výbava je nezbytná pro bezpečnou a plynulou jízdu po českých silnicích.

Povinná výbava vozidla: co byste měli mít ve svém autě

Povinná výbava vozidla je soubor prvků, které musí být k dispozici v každém automobilu na českých silnicích. Tato výbava pomáhá zajišťovat bezpečnost řidičů a dalších účastníků provozu. Zde je seznam důležitých prvků povinné výbavy:

 • Značka s registračním číslem vozidla: Tato značka by měla být umístěna na viditelném místě na vozidle a musí být čitelná.
 • Značka STK (technická kontrola): Důkaz o úspěšně provedené technické kontrole.
 • Značka povinného ručení: Potvrzení o sjednaném povinném ručení, které platí v případě dopravní nehody.
 • Zásobník na vodu: Pro chlazení motoru vozidla.
 • Zásobník na palivo: Pro nouzové doplnění paliva.
 • Náhradní kolo: Včetně nářadí potřebného pro jeho výměnu.

Další prvky povinné výbavy

Kromě výše uvedeného seznamu existuje několik dalších prvků, které by měly být součástí vašeho vozidla:

 • První pomoc: Základní léky a obvazy pro poskytnutí první pomoci.
 • Trojúhelník: Pro signalizaci nehody nebo poruchy vozidla.
 • Reflexní vesta: Pro zvýšení viditelnosti při zastavení na krajnici.
 • Hasící přístroj: Pro případ požáru vozidla.
 • Záchranný klín: K zabránění pohybu vozidla při parkování na svahu.

Pokuty za nedodržení povinné výbavy

Porušení povinnosti mít ve vozidle potřebnou výbavu může vést k udělení pokuty. Pokuty se liší podle závažnosti nedodržení pravidel a mohou dosahovat vysokých částek.

Časté otázky ohledně povinné výbavy vozidla

Je povinná výbava stejná pro všechna vozidla?

Ano, povinná výbava se vztahuje na všechna motorová vozidla v České republice.

Musím mít povinnou výbavu i ve svém nákladním vozidle?

Ano, i v nákladních vozidlech je povinná výbava nezbytná. Mějte na paměti specifika výbavy pro nákladní vozidla.

Co se stane, pokud nebudu mít povinnou výbavu ve vozidle?

Pokud nebudete mít požadovanou povinnou výbavu ve vozidle, můžete být pokutováni. Pokuta se uděluje za nedodržení povinností dle platných předpisů.

Musím mít povinnou výbavu i v pronajatém vozidle?

Ano, i v pronajatém vozidle je nezbytné mít veškerou povinnou výbavu. Při pronájmu si ověřte, zda je vše potřebné k dispozici.

Jak často bych měl/z měla povinnou výbavu kontrolovat?

Je doporučeno pravidelně kontrolovat povinnou výbavu vozidla a ujistit se, že je v dobrém stavu a funkční. To zvyšuje vaši bezpečnost na silnicích.

Viz také:

Nodic

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Nodic

Napsat komentář