Zdokonalovací školení zkušebních komisařů - CDV-BRNO

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zdokonalovací školení zkušebních komisařů

Zkušební komisaři

Základní informace

  • obsah a rozsah upravuje zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a příslušná prováděcí vyhláška

  • je určeno pro držitele průkazu zkušebního komisaře zařazených i nezařazených u úřadů obcí s rozšířenou působností

  • je prováděno prezenční formou (5 dnů)

  • v posledním roce platnosti průkazu je zakončeno přezkoušením před zkušební komisí (1den)


Akreditace
Zdokonalovací školení zkušebních komisařů je akreditováno Ministerstvem vnitra ČR.

Objednávka zdokonalovacího školení
Objednávky přijímá CSPSD, školicí středisko Pardubice.

Dokumenty ke stažení

Pokyny pro účast na
zdokonalovacím školení 
 
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky