Závěrečná zkouška v autoškole - CDV-BRNO

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Závěrečná zkouška v autoškole

Autoškola

Před zkouškou
Autoškola ukončí výuku a výcvik a přihlásí žáka k závěrečné zkoušce za těchto podmínek:

  • absolvování všech hodin předepsaných učební osnovou

  • odevzdání nepoškozeného průkazu učiteli při poslední jízdě

  • splnění elektronického testu nejméně na 45 bodů

  • uhrazení případných poplatků škole


Závěrečná zkouška se skládá z těchto dílčích zkoušek:

  • elektronický test z předpisů o provozu na pozemních komunikacích, souvisejících předpisů, zásad bezpečné jízdy a zdravotnické přípravy

- provádí se prostřednictvím výpočetní techniky na učebně Magistrátu města Brna, Šumavská 35, Brno
- maximální počet bodů 50, minimální počet pro výsledek prospěl 43 bodů bez rozdílu skupiny
- maximální doba na vykonání testu je 30 minut (žadatelé trpící dyslexií mají po předložení dokladu o příslušném vyšetření nárok na dvojnásobnou dobu, tedy 60 minut)

  • ústní zkouška z ovládání a údržby vozidla

- provádí se na učebně autoškoly nebo u výcvikového vozidla
-
pouze u skupin C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

  • praktická jízda s výcvikovým vozidlem

    - zahajuje se zpravidla v sídle autoškoly (příp. u budovy MMB Šumavská 35, Brno)
         
Žadatel má na vykonání zkoušek lhůtu 6 měsíců ode dne zahájení 1. zkoušky.

Žadatel na začátku zkoušky v daném dni zkušebnímu komisaři vždy předkládá:

  • platný občanský průkaz (v případě ztráty doklad o ztrátě vydaný příslušným úřadem + platný cestovní pas)

  • platný řidičský průkaz (pokud je žadatel již jeho držitelem)

  • doklad o zaplacení poplatku Magistrátu města Brna za provedení závěrečné zkoušky

Pokud žadatel při zahájení zkoušky nepředloží všechny výše uvedené doklady, zkušební komisař jej ke zkoušce NEPŘIPUSTÍ !


E-test


Ovládání a údržba vozidla
pouze pro skupiny
C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E


Praktická jízda 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky