Vydání řidičského průkazu - CDV-BRNO

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vydání řidičského průkazu

Autoškola

Po úspěšném absolvování všech dílčích zkoušek zkušební komisař vyznačí do žádosti odbornou způsobilost pro požadovanou skupinu/skupiny a žádost předá žadateli.
Žadatel se následně dostaví na registr řidičů příslušného úřadu podle místa svého trvalého bydliště a zde předloží:

  • platný občanský průkaz

  • řidičský průkaz, pokud ho již žadatel vlastní

  • žádost o přijetí do výuky a výcviku, na jejíž zadní straně jsou vyznačeny skupiny, pro které splnil odbornou způsobilost (potvrzuje zkušební komisař)

  • posudek o zdravotní způsobilosti, který sloužil pro přihlášení do autoškoly; před zkouškou jej autoškola připojuje k žádosti

  • 1x dokladovou fotografii 3,5 x 4,5 cm

Žádost o vydání řidičského průkazu je úřadem následně odeslána do Státní tiskárny cenin ke zhotovení řidičského průkazu.
Hotový řidičský průkaz si
žadatel vyzvedne na tomtéž úřadě ve lhůtě, který sdělí pracovnice registru řidičů (lhůty se pohybují okolo 10 dnů).
Žadatelé s trvalým bydlištěm v Brně všechny úkony spojené s vydáváním řidičského průkazu vyřizují na registru řidičů Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno
.

Žadatelé s trvalým bydlištěm v Brně si mohou stav své žádosti ověřit zde.

    

Magistrát města Brna
registr řidičů
pouze pro žadatele
s trvalým bydlištěm v Brně 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky