Vstupní školení řidičů - získání profesní způsobilosti řidiče - CDV-BRNO

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vstupní školení řidičů - získání profesní způsobilosti řidiče

Profesionální řidiči

Základní informace

  • vstupní školení je určeno zájemcům o získání profesní způsobilosti řidiče v rozsahu skupin C1, C1+E, C, C+E

  • provádí se v základním rozsahu 140 hodin

  • opravňuje k profesionálnímu řízení nákladních vozidel do 7,5 t od 18 let

  • opravňuje k profesionálnímu řízení nákladních vozidel nad 7,5 t od 21 let

  • je zakončeno zkouškou na PC


Platební podmínky

  • cena za školení - 11.800,-

  • cena je splatná v hotovosti spolu s podáním přihlášky (po dohodě bankovním převodem)

  • pokud zájemce nenastoupí na zahájení školení nebo v jeho průběhu přeruší docházku, cena za školení se nevrací (ani její poměrná část)


Termín školení

  • termín vstupního školení momentálně není stanoven

Dokumenty ke stažení


Přihláška - vstupní školení řidičů


Soubory zkušebních
otázek a cvičné testy


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky