Často kladené dotazy - CDV-BRNO

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Často kladené dotazy

Autoškola

Může žák naší autoškoly absolvovat závěrečnou zkoušku dříve, než dosáhne 18 let ?
Ano, na základě výjimky uvedené v §13 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb. mohou žáci škol, které mají vlastní autoškolu a u nichž je získání řidičského oprávnění kvalifikačním předpokladem výkonu povolání, vykonat závěrečnou zkoušku před dosažením věku předepsaného pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění. Řidičský průkaz jim však příslušný úřad vydá až po jeho dosažení a do té doby tedy nemohou řídit motorová vozidla daných skupin.
Na naší škole tedy můžeme přihlásit žáka ke zkoušce po absolvování kompletního výcviku dříve než dosáhne plnoletosti.
Komerčních autoškol se tato výjimka netýká.

Kolikrát se dá opakovat zkouška ?
Ode dne zahájení 1. zkoušky začíná běžet 6-timěsíční lhůta, v jejímž průběhu je nutno úspěšně ukončit všechny dílčí zkoušky. Opravnou zkoušku lze v této lhůtě absolvovat vždy nejdříve za 5 pracovních dní od předcházející neúspěšné zkoušky.
Po uplynutí 6-timěsíční lhůty od zahájení 1. zkoušky již autoškola žadatele na další opravnou zkoušku přihlásit nemůže.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky